شرکت پدیده نگر

شرکت پدیده نگر

این شرکت به منظور فعالیت در زمینه فروش و اجرای پوشش های پلیمری تاسیس گرديد و راه پر فراز و نشیب رشد و پیشرفت در اين عرصه را به منظور کسب تجربه و خدمت به پیشرفت صنعت کشور با همراهی مديران و متخصصین علوم پلیمر پیموده است . همواره اهداف مديران متعهد و همکاران متخصص ما بر شناخت نیازهاي مشتريان و ارائه خدمات بهینه مبتنی بر کاربردی ترین پوشش های حفاظتی روز دنیا به سراسر کشور می باشد . هم اکنون اين مجموعه شامل 5 واحد جداگانه کفپوش ها ، رنگهای صنعتی و محافظتی ، رنگهای مخصوص نما ، رنگ های ساختمانی و مشاوره و نظارت بر اجراي پوشش های پلیمری و با گردآوري اين بخشها تحت نامی يکسان سعی در ارائه کامل خدمات به سازمان ها و نهادهاي دولتی ، شرکتهاي خصوصی و اشخاص دارد . بالا بردن کیفیت کارهاي ارائه شده در چهارچوب استانداردهاي حاکم در دنیا ، امري نیست که به طور اتفاقی حاصل گردد. ديدگاه بلندمدت در تحقیق، تولید، عرضه و پشتیبانی از جمله نگرش راهبردي ما در کار است . امید است که از تجربه و تخصصمان براي يافتن بهترين نتیجه بهره گیريم . این مجموعه آرمان خود را دستيابي به جايگاه يكي از شركت های برتر در صنعت رنگ در كشور قراداده و در اين راستا خط مشي كيفي خود را بر پايه : 1. تامين رضايت مشتريان در راستاي الزامات تعريف شده و نيازهاي رو به تغيير . 2. بهبود مستمر امور سازمان . 3. ارتقاء ارزشهاي سازماني . 4. آموزش مستمر پرسنل به منظور ارتقاء دانش و مهارت قرار داده است .
ادامه مطلب

پدیده نگر در یک نگاه

7

پروژه های در حال انجام


9

سال های فعالیت