خوردگی پدیده مخربی است که مشکلات عدیده ای برای انسان ایجاد می کند . این اثرات نامطلوب را می توان در تخریب ساختمان ها، پل ها، تاسیسات بندری و شهری و از همه مهمتر در واحد های صنعتی مشاهده نمود . از رنگ های صنعتی برای محافظت فلزات از خوردگی یا اضافه کردن هرگونه قابلیت بر روی یک سطح استفاده می‌شود. می توان از پوشاندن سطح فلزات برای کند کردن خوردگی، یا رنگ کردن جهت محافظت از آن در برابر عوامل خورنده خارجی نام برد. جلوگیری از خوردگی آسان تر و مخارج مربوط به آن بسیار کمتر از مخارج تامین و تعویض می باشد . متداول ترین شیوه ممانعت از خوردگی در صنایع استفاده از رنگ های صنعتی است . آماده سازی سطح و اعمال پوشش مناسب بر اساس اصول فنی و استاندارد، موجب کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری وافزایش طول عمر پوشش می گردد .
کاربرد رنگ و شیوه های استفاده از آن به عنوان پوشش بسیار گسترده است ، اما در شرایط متفاوت برای حفاظت از خوردگی ، انتخاب سیستم های چند لایه و تکنیک پوشش دهی بسیار حائز اهمیت است. مراحل مختلف رنگ آمیزی و اجرای یک سیستم پوششی :
الف) انتخاب سیستم پوششی مناسب
ب) آماده سازی سطوح قبل از رنگ آمیزی
ج) اجرای عملیات رنگ آمیزی
د) بازرسی فنی عملیات اجرایی

طبقه بندی پوشش ها :
رده بندی پوشش ها به چند طریق انجام می گیرد ولی اساسا در هرسیستم ، نوع پوششی که به کار می رود باید در وهله اول مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد . الزاما استفاده از هر فرآیندی محدودیت هایی را برای انتخاب نوع پوشش به همراه دارد:
رنگ های هوا خشک
رنگ های کائوچو کلره
رنگ های وینیلی
رنگ های اپوکسی
رنگ های اپوکسی اصلاح شده (Modify Epoxy)
رنگ های پلی یورتان
پوشش سیلیکات روی
رنگ های حرارت مقاوم
رنگ های کوره ای