2021/10/02
قیمت کفپوش اپوکسی

جزییات اعمال انواع کفپوش اپوکسی یا رنگ های صنعتی:

جزییات اعمال انواع کفپوش اپوکسی یا رنگ های صنعتی: نسبت اختلاط: انواع کفپوش اپوکسی (اپوکسی کف) ، رنگ اپوکسی، رنگ پلی یورتان یا سایر رنگ های صنعتی  که به صورت شیمیایی خشک میشوند باید به نسبت مشخص و دقیقی جزء A  و سخت کننده ( هاردنر یا سخت کننده یا  Curing […]