کفپوش اپوکسی داروسازی
کفپوش اپوکسی داروسازی
2014/05/13
کفپوش اپوکسی آنتی باکتریال
کفپوش اپوکسی آنتی باکتریال مخصوص کف آزمایشکاه سازمان دامپزشکی کشور Anti Bacterial
2014/05/13
کفپوش اپوکسی

کفپوش اپوکسی کارخانه ایسکرا اتو الکتریک شهرک صنعتی کاشان

  • وظیفهکفپوش اپوکسی کارخانجات تولید قطعات خودرو
از سال 1341 شمسی و با آغاز به کار تولید خودرو در کشورمان و بر اساس استاندارد های روز، همواره استفاده از کفپوش اپوکسی جزء الزامات کارخانجات خودروسازی می باشد. قیمت و سرعت در ترمیم کفپوش اپوکسی از سایر امتیازات این پوشش می‌باشد.
محل اجرا: شهرک صنعتی امیرکبیر
1023

رال (RAL)


3

ضخامت ( میلی‌متر )


3500

مساحت (مترمربع)


1394

سال اجرا