کفپوش اپوکسی آنتی باکتریال
کفپوش اپوکسی آنتی باکتریال مخصوص کف آزمایشکاه سازمان دامپزشکی کشور Anti Bacterial
2014/05/13
کفپوش اپوکسی مسلح پارکینگ

کفپوش اپوکسی مسلح پارکینگ کرج مهر ویلا

از لحاظ زمان و قیمت کفپوش اپوکسی پارکینگ ها برای کارفرمایان صرفه اقتصادی در مقایسه با سایر پوشش های کف دارد. از دیگر مزایای کفپوش اپوکسی برای پارکینگ ها استفاده از دو یا چند رال مختلف برای جداسازی مسیر تردد، محل پارک خودرو ها و نمایش طبقات با استفاده از فام های RAL مختلف میباشد.
7045 و 3020 و 5010

رال (RAL)


3

ضخامت ( میلی‌متر )


2500

مساحت (مترمربع)


1396

سال اجرا