کفپوش اپوکسی سه بعدی

قیمت کفپوش اپوکسی سه بعدی در تهران


****
کفپوش اپوکسی سه بعدی :
قیمت کفپوش اپوکسی سه بعدیدر زیر مجموعه پوشش های دکوراتیو ترکیبی قرار دارد و در ایران با توجه به میزان تنوع انواع سنگ ها ساختمانی در محدوده قیمت ۳۰۰٫۰۰۰ الی ۳۵۰٫۰۰۰ تومان در مترمربع قرار دارد که با توجه به زیبایی و کیفیت سنگ های موجود در کشورمان از نظر زیبایی و محدوده قیمت توانایی مقابله با سنگ را ندارد. کفپوش اپوکسی سه بعدی تردد ثابت بارهای سنگین نقطه ای را تحمل می کند و پوشش دهنده سلیقه مشتریان می باشد، کفپوش های دکوراتیو با ایجاد پوشش نهایی براق از ساییدگی و پارگی سطوح جلوگیری کرده، ولی توانایی مقابله با کشیدن وسایل با پایه فلزی نوک تیز باشد را ندارد (همانند سنگ و سرامیک) و به همین دلیل رد ساییدگی محسوسی روی کفپوش مشاهده میشود که در علم پلیمر به آن خط و خش اطلاق نمی گردد اما در مشاهده و کیفیت نهایی سطح موثر میباشد.