اجرای سند بلاست و شات بلاست طبق استاندارد های سوئدی انجام می گردد .

استفاده از مسباره مات ، نیم براق یا سیلیس در دیگ سندبلاست و تنظیم فشار باد خروجی کمپرسور توسط اپراتور از عوامل مهمی هستند که در میزان زبری سطح Roughness  مورد نظر کارفرما تاثیر گذار هستند. ایجاد گرد و غبار ، سرعت متوسط وزش باد و جابجایی دانه های ساینده به محیط اطراف از عواملی مهم هستند که در زمان انتخاب محل سندبلاست باید به آن ها توجه کرد.

زاویه پاشش مسباره و دهانه نازل باید به نحوی تنظیم گردد تا لایه نازکی از سطح فلز ۵۰ تا ۱۰۰ میکرومتر متناسب با استاندارد های سوئدی یا سیستم رنگ شرکت توتال مطابقت داشته باشد.