کفپوش اپوکسی دکوراتیو
اجرای کفپوش اپوکسی دکوراتیو و سه بعدی در منزل
2020/06/06
نمایش همه
قیمت کفپوش اپوکسی

قیمت کفپوش اپوکسی برای انبار

جزییات اعمال انواع کفپوش اپوکسی یا رنگ های صنعتی:

نسبت اختلاط: انواع کفپوش اپوکسی (اپوکسی کف) ، رنگ اپوکسی، رنگ پلی یورتان یا سایر رنگ های صنعتی  که به صورت شیمیایی خشک میشوند باید به نسبت مشخص و دقیقی جزء A  و سخت کننده ( هاردنر یا سخت کننده یا  Curing Agent)  با یکدیگر مخلوظ شوند، البته همواره از عوامل موثر بر قیمت کفپوش اپوکسی نوع و درصد سخت کننده میباشد. نسبت اختلاط باید به صورت واضح بر روی ظروف اپوکسی چاپ شود. سخت کننده باید با توجه به نسبت اختلاط و دمای محیط بین ۵ الی ۳۵ دقیقه قبل از اجرای کفپوش اپوکسی (اپوکسی کف) ، رنگ اپوکسی، رنگ پلی یورتان یا سایر رنگ های صنعتی  به جزء A افزوده شده و به خوبی همزده شود، البته همواره در مشخصات فنی رنگ به مدت زمان عمر مفید Pot life  توجه شود. این مطلب فوق العاده دارای اهمیت می باشد که مقدار سخت کننده ای که به رنگ پایه اضافه میشود توسط سازنده به دقت تجویز شود. همچنین در صورت نیاز افزودن تینر به مخلوط از تینر تعیین شده به میزان ۸ الی ۱۵% وزنی استفاده شود.

به محض آنکه سخت کننده به کفپوش اپوکسی (اپوکسی کف) ، رنگ اپوکسی، رنگ پلی یورتان یا سایر رنگ های صنعتی اضافه شود، واکنش های شیمیایی آغاز میشود و بنابراین همواره به میزان معینی از رنگ مخلوظ گرددتا فرصت لازم برای اعمال رنگ وجود داشته بااشد.

روش های اعمال کفپوش اپوکسی و رنگ های صنعتی:

در این قسمت روش های مختلف اعمال رنگ پیشنهاد شده است. اولین لایه آستری اپوکسی پلی آمید میباشد که توسط غلتک یا اسپری توسط پیستوله یا توسط ایرلس (Airless Spray) اعمال میگردد تا سطح بتن یا سنگ یا موزاییک به خوبی تر شده و پرایمر یا آستر به داخل جسم زیرین نفوذ کند.

برای رسیدن به این مرحله حتما از صحیح بودن روش های آماده سازی سطح بتن مطمئن باشد که به درستی انجام شده باشد. در قیمت کفپوش اپوکسی نوع و میزان مصرف لایه میانی بسیار تعیین کننده است. رنگ های اپوکسی کف شرکت پدیده نگر با دانسیته مناسب و میزان جامد حجمی واقعی اعلام شده در دیتا شیت محصول مطابقت دارد و از این رو میزان مصرف لایه میانی تا رسیدن به ضخامت ۲ یا ۳ میلیمتر نسبت به شرکت های متفرقه، بسیار کاهش میابد. رنگ های ما به گونه ای تحویل دااده میشوند که بعد از مخلوط کردن سخت کننده با رنگ اصلی مقدار ۱۰% تینر متناسب با وزن مخلوط  و اعمال نمایید.

اگر دانسیته رنگ بالا باشد به عنوان مثال در شرایط زمستان یا برای مقاصد خاصی تا ۱۵% تینر به رنگ افزوده میشود تا ویسکوزیته مطلوب حاصل شود. مقدار تینری که به مخلوط رنگ افززوده میشود به شرایط دمایی، میزان ضخامت، بستگی دارد.

اضافه کردن درصد کمی از تینر، اختلاف قابل ملاحظه ای را در ضخامت نهایی ایجاد نمی کند. البته  در شرایطی هم اضافه کردن مقدار بیشتری تینر برای تعدیل شرایط لازم میباشد. باید توجه داشت که افزایش تینر مقدار حجم و وزن  رنگ مایع را افزایش می دهد اما در محتوای جامد آن هیچ تاثیری ایجاد نمی شود. در نتیجه برای بدست آوردن یک ضخامت فیلم خشک مشخص، در صورت اضافه کردن تینر باید ضخامت فیلم تر بیشتری اعمال نمود.

روش محاسبه فیلم خشک کفپوش اپوکسی (اپوکسی کف) ، رنگ اپوکسی، رنگ پلی یورتان یا سایر رنگ های صنعتی  از فرمول ذیل قابل محاسبه میباشد:

VS = %VS*100   /   100 + Additive Thinner% جامد حجمی