پوشش های ضد حریق به دو گروه پایه سیمانی و پلیمری تقسیم می شوند که امروزه در اکثر ساختمان ها با توجه به استاندارد های آتش نشانی مورد استفاده قرار می گیرند.
پوشش ضد حریق پایه معدنی
پوشش ضد حریق اسکلت فلزی
امروزه با در نظر گرفتن الزام پوشش ضد حریق برای اسکلت فلزی ساختمان ها در برابر حریق مهم ترین بخش محافظ سازه باید مدنظر کارشناسان و طراحان سازه قرار بگیرد. در این روش کلیه ستون ها و تیر های اصلی جهت عایق سازی پوشش ضد حریق اعمال می گردد و در موارد خاص دیوارها، سقف و کف نیاز به عایق دارند.
از مزایای پوشش ضد حریق شرکت پدیده نگر میتوان به مواری از جمله:
عدم ایجاد ترک در زمستان و تابستان.
ضریب انتقال حرارتی هدایت (H) و جابجایی (K) .
سبک و کم وزن.
چسبندگی به سطوح فلزی.
عدم تولید دود و گازهای سمی و خطرناک.
پوشش ضد حریق پایه آب می باشد و دوستدار طبیعت.
مقاوم در مقابل رطوبت و شرایط جوی شمال تا جنوب کشور.
مقاوم در برابر خورشید Anti-UV.
پوشش بهداشتی دارای تاییدیه Anti-Bacterial.
سرعت در ترمیم آن، از سایر امتیازات این پوشش می‌باشد.
قابل رنگ آمیزی.